Hirdetmény ingatlantulajdonosoknak

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

Tisztelt Érdekeltek!

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti ácsteszéri külterületi ingatlanok természetvédelmi területté nyilvánítását kezdeményezte. 

A természetvédelem aláhelyezési előkészítő  eljárás rendjét a természet védelméről  1996. évi LIII. tv. ( Ttv) szabályozza.

 A Ttv. 25. § (7) bekezdése: „ A természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése során az előkészítést végző - az érdekeltek álláspontjának megismerése érdekében - egyeztető megbeszélést és a szükséghez képest helyszíni szemlét tart, amelyre - a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal - meghívja az (1) bekezdésben említett javaslattevőt, valamennyi érdekelt hatóságot, továbbá mindazokat, akikre a védetté nyilvánításból jogok vagy kötelezettségek hárulnak, illetőleg akik jogos érdekét a védetté nyilvánítás közvetlenül érinti. Jelentős számú érdekelt esetén a meghívás történhet hirdetménynek a helyi önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésével vagy más, helyben szokásos módon történő közhírré tétele útján is.”

 A fenti szabályra hivatkozva egyeztető tárgyalást tartunk:

 Ideje: 2021. november 4-én 14 órától

Helye: Községháza tanácsterme, 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45.

 

Az érdekelt személyek értesítése  a jogszabálynak megfelelően helyben szokásos módon történik.

 - Kifüggesztés a hivatal hirdetőtábláján,

- Ácsteszér község honlapján való megjelenítéssel.

További információ a közzététel ideje alatt a 30/890-48-48-as telefonszámon. 

Ácsteszér, 2021. október 7. 

Tisztelettel: 

Varga Sándor sk.

jegyző


Megosztás